Kadra

Kadrę Świetlicy Terapeutycznej nr 2 w Legnicy tworzy wyspecjalizowany zespół pracowników, spełniający różnorodne funkcje pomocowe wobec dzieci i młodzieży z trudnościami szkolnymi i wychowawczymi.

 

Aktualnie w Świetlicy pracuje:

Bogusława Raszyńska

Dyrektor

mgr pedagogiki, logopeda, socjoterapeuta


Urszla Jaśkiewicz

Psycholog

mgr psychologii


Natalia Bohun

Neurologopeda

mgr pedagogiki, neurologopeda


Małgorzata Przerywacz

Socjoterapeuta

mgr pedagogiki resocjalizacyjnej, socjoterapeuta


Edyta Downar

Starszy wychowawca

mgr podegogiki, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna


Magdalena Kędzior

Wychowawca

mgr chemii


Aleksandra Wilk

Wychowawca

mgr pedagogiki


Iwona Wytrykowska

Terapeuta pedagogiczny

mgr pedagogiki specjalnej, uprawnienia do prowadzenia zajęć korekcyjno-wychowawczych


Agnieszka Kościółek

Główna Księgowa


Teresa Fryc

Referent


Halina Muraszko

Sprzątaczka


 

Mieczysław Pękalski

Konserwator


Projekt i wykonanie INESA