Podziękowania

Serdecznie dziękujemy:


Władzom miasta Legnicy, a w szczególności:

  • Panu Prezydentowi, Tadeuszowi Krzakowskiemu,
  • Pani Wiceprezydent, Dorocie Purgal,
  • Pani Wiceprezydent, Jadwidze Zienkiewicz
  • Pani Skarbnik, Grażynie Nikodem

za zrozumienie bardzo trudnej sytuacji lokalowej naszej placówki, okazaną nam życzliwość i pomoc w pozyskaniu dodatkowych pomieszczeń z przeznaczeniem na działalność świetlicy.

 

Firmie „Winkelmann” za wieloletnią systematyczną pomoc finansową wspomagającą działalność statutową świetlicy. Dzięki przekazywanym przez Państwa firmę środkom możemy zakupić dla naszych wychowanków odzież i obuwie na zimę, podręczniki szkolne i pomoce dydaktyczne, niezbędne materiały i wyposażenie świetlicy.

 

Panu Rafałowi Więcko za zakup i nieodpłatne przekazanie świetlicy wielofunkcyjnej kserokopiarki.

 

Pani Barbarze Jujeczce i uczniom klasy II f z Liceum Ogólnokształcącego nr 2 w Legnicy za prace na rzecz wychowanków świetlicy.

 

Pani Barbarze Szandule i uczniom klasy III a Gimnazjum im. Św. Franciszka z Asyżu za prace na rzecz wychowanków świetlicy.

 

Dyrektorom, nauczycielom i uczniom zaprzyjaźnionych z nami szkół i placówek.

 

Wszystkim rodzicom i dziadkom naszych wychowanków, którzy aktywnie uczestniczą w życiu świetlicy,

oraz wszystkim życzliwym nam mieszkańcom naszego miasta.

 

 

Pracownicy i wychowankowie świetlicy

Projekt i wykonanie INESA